Lover og regler for brukere av fritidsbåter

Brukere av fritidsbåter er i dag omfattet av en rekke lover og regler. Listen nedenfor er langt fra utfyllende, men gir likevel et godt bilde av de mest relevante bestemmelsene.

 

Lov om fritids- og småbåter

Loven gir en rekke generelle åpninger for fastsettelse av forskrifter forbundet med fritidsbåter, samt en del direkte bestemmelser, herunder promillebestemmelser for fritidsbåtførere, regler for bruk av vannscootere.

 

Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen

Forskriften angir bl.a. sjøveisreglene som også førere av fritidsbåter er underlagt.

 

Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt

 

Forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø

Forskriften angir bestemmelser for hastighetsbegrensninger til sjøs, i tillegg til å åpne for lokale bestemmelser om hastighet.

I tillegg finnes disse forskriftene for flere bestemmelser om fartsbegrensninger:

 

Forskrift om fartsbegrensninger - Grimstad Kommune, Aust-Agder

Forskrift om fartsbegrensninger - Kristiansand kommune, Vest-Agder

Forskrift om fartsbegrensninger - Søgne kommune, Vest-Agder

Forskrift om fartsbegrensninger - Risør kommune, Aust-Agder

 

 

Forskrift om begrenset fart ved passering av badende og om forbud mot ferdsel m.v. innenfor oppmerkede badeområder

Forskriften angir bestemmelser om ferdsel med båt i nærhet av badende.

 

Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger 

 

Forskrift om begrensning av forurensning

Forskriften angir bl.a. bestemmelser for støyforurensning fra fritidsbåter (effektiv lyddemping i eksossystemet), samt for kloakkutslipp (300 m fra land) mv.

 

Forskrift om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker

Forskriften angir størrelsen på forenklede forelegg ved brudd på en rekke av de bestemmelser førere av fritidsbåter er omfattet av.

 

Forskrift om produksjon og omsetning m.v. av fritidsfartøy

Forskriften retter seg først og fremst mot de som produserer / omsetter fritidsbåter, men kan og være av interesse for brukere av fritidsbåter. Forskriften stiller krav til CE-merking av fritidsbåter og hvilke krav som gjelder for at en fritidsbåt skal kunne CE-merkes.

 

Forskrift om måling av skip

 

Skip som er 15 meter eller mer er målepliktig og skal måles for utredelse av målebrev som inneholder brutto- og nettotonnasje.

 

Forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister

Forskriften angir bestemmelser for registrering av fartøy i skipsregisteret. For fritidsbåter aktualiserer dette seg først og fremst i spørsmål tilknyttet finansiering. Båten må være større enn 7 m, og registrering er frivillig for fritidsbåter inntil 15 m, mens fritidsbåter over 15 m er registreringspliktige.