Utrangering av fritidsbåter

Gjennom de siste 20 årene har Norboat vært involvert i flere prosjekter for resirkulering av fritidsbåter.

Erfaringene og resultatene fra disse prosjektene har dannet grunnlaget for innspill til Miljødirektoratet som har hatt oppgaven med å få på plass en ordning for kasserte fritidsbåter.

Stortinget har som kjent vedtatt en statlig finansiert tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter.

Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre forsvarlig håndtering av kasserte fritidsbåter og stimulere til økt innsamling til materialgjenvinning og annen lovlig behandling av disse og dermed forebygge at kasserte fritidsbåter kommer på avveie.

 

GENERELT

Miljødirektoratet har publisert to ulike bestemmelser for tilskuddsordningen. 

Dette finner du mer informasjon om her.

 

Les også:

Bestemmelser for kommuner og interkommunale avfallsselskap

 

 

INFORMASJON TIL DEG SOM BÅTEIER

  • 1. Oktober trer tilskuddsordningen i kraft.

Les mer om ordningen her.

 

HVORDAN GÅR DU FREM?

 

 

 

NYTT

  • Det er kommet gode innspill som del av vår åpne kommentarrunde for bestemmelsene, og som følge av disse innspillene er de endelige bestemmelsene endret noe fra det første forslaget.
  • Anlegg som miljøsanerer og forbehandler/behandler kasserte fritidsbåter kan sende søknad om forhåndsgodkjenning som tilskuddsmottaker.
  • Dette er omtalt i elektronisk søknadssenter og bestemmelsene for slike tilskuddsmottakere.
  • Det er viktig at slike anlegg sender inn søknad så snart som mulig.
  • Merk også at forhåndsgodkjenning forutsetter at disse anleggene har nødvendige tillatelser fra miljømyndighetene.