Norboat - Bransjeforbundet i Norge - representerer en samlet norsk fritidsbåtbransje

Norboats medlemmer representerer en stor bredde av bransjens mange aktører, og vi jobber for å sikre de beste rammevilkårene for våre medlemmer og for å ivareta deres interesser.

Et ledd i Norboats virke er å bidra til at båtbrukeren idag med trygghet kan vite at han får riktig og god service når han oppsøker et verksted, en forhandler eller skal kjøpe båt. Ved å fokusere på dette har vi fire autorisasjonsordninger, som stiller særskilte krav til den enkelte autoriserte medlem, og som sikrer kvaliteten på den servicen båtbrukeren får. Du kan lese mer om autorisasjonsordningen vår her.

Norboat arrangerer også bransjetilpassede kurs for å opprettholde og øke kompetansenivået blant de mange aktørene i branjen, og i tillegg bistår vi våre medlemmer med juridisk rådgivning og veiledning i kjøpsprosesser.

Og har du behov for teknisk veiledning eller ønsker å komme med spørsmål eller ta en prat med oss, er det bare å ringe. Du finner kontaktinformasjon her.