SØKNADSSKJEMA OG KOSTNAD FOR MEDLEMSKAP

 

Ny beregningsmodell for serviceavgift til Norboat AS fra og med år 2016:

Serviceavgiften blir beregnet ut fra medlemmets omsetning innen fritidsbåtsektoren.

(Om ikke omsetning rapporteres til Norboat hentes omsetningstall fra Brønnøysundregistrene og vil av den grunn være basert på siste innsendte regnskap)

Du kan oppdatere omsetning og annen informasjon om din bedrift her.

 

Omsetning

Norboat serviceavgift 2019

0 – 3 mill.

2.800

4 – 7 mill.

4.800

8 – 10 mill.

6.800

11 – 19 mill.

8.800

20 mill.  og mer

10.800

Serviceavgiften tillegges mva.

 

Konsernmedlemmer

Medlem som inngår i konsern, slik dette er definert i aksjelovens § 1-3, betaler ordinær serviceavgift. Dersom annet selskap i konsern, som har mindre omsetning enn hovedmedlemmet, også er medlem, betaler dette selskap en årlig serviceavgift på kr. 950. Etter aksjelovens § 1-3 anses et morselskap sammen med et datterselskap eller datterselskaper et konsern. Et aksjeselskap er et morselskap hvis det på grunn av avtale eller som eier av aksjer eller selskapsandeler har bestemmende innflytelse over et annet selskap.

 

Medlemsavgift i eierforeningene kommer i tillegg. Gjelder også for konsernmedlemmer.

 

Medlemskap i en eller flere av eierforeningene: (MÅ VÆRE MEDLEM I MINST EN)

Medlemskap i foreningen MIF – Motorimportørenes Lands Forening tilkommer med kr. 100 pr. år. (egen søknad sendes på mail: haakon.rudsand.hansen@gmail.com

Medlemskap i foreningen NBF - Norges Båtbransje Forbund tilkommer med kr. 100 pr år.

Medlemskap i foreningen NBL - Norske Båtbyggeriers Landsforening tilkommer med kr. 1.000 pr år.

(Denne kontingent kan endres av de enkelte foreningers generalforsamlinger)

 

Benytt skjema under for søknad om medlemskap

Vi gjør oppmerksom på at at alle felter angitt med (*) må fylles ut for at skjemaet skal kunne registreres og viderebehandles.

NB NB: Skjemaet fungerer best i Google Chrome og Microsoft Edge nettlesere. Enkelte opplever at "send knappen" mangler dersom de bruker Microsoft Explorer. Vi anbefaler at du bytter til Chrome eller Edge før du begynner å fylle ut skjemaet 

 

* felter er påkrevd

Evt. utmelding må skje iht. din medlemsforenings vedtekter, og senest innen 1. november året innen man ønsker utmeldingen skal gjelde fra, for ikke å måtte betale medlemskontingent og serviceavgift for kommende år.

1) Det innvilges prioritet på plasstildeling og rabatt på plassavgiften på "Sjøen for alle" og "Båter i sjøen" til NORBOAT medlemmer som er registrerte utstillere, forutsatt at medlemsavgiften er betalt innen fastsatt frist. NORBOAT forbeholder seg retten til å omregne/etterberegne medlemskontingenten for medlemmene. Dersom endringer i bedriftens virksomhetsområde(r) finner sted som fører til endringer i utregning av medlemskontingenten sendes informasjon om dette til NORBOAT som grunnlag for en så riktig kontingent som mulig.

2) Det forutsettes at søkerbedriften kan vise til aktiv drift i ett regnskapsår før søknad om medlemsskap kan behandles.

3) Tilleggskommentar til kostnadsberegning for ditt medlemskap:

*Tillegg vil kunne påløpe for bruk av tilleggstjenester.