Fritidsbåtdirektivet

 

Fritidsbåtdirektivet (94/25/EF) er et EU-direktiv som stiller sikkerhets- og miljøkrav til fritidsfartøyer på mellom 2,5 og 24 meters skroglengde.

 

Nytt fritidsbåtdirektiv (2013/53/EU) ble vedtatt 20. november 2013. Det nye direktivet skal blant annet sørge for redusert utslipp av NOx-gasser. Samtidig pålegger det myndighetene ansvar for at produsenter og importører av småbåter og vannscootere bruker CE-merket og overholder EU-regelverk om utslipp, støy og sikkerhet. Direktivet skal være gjennomført i EØS-området innen 18. januar 2016.