Import av fritidsbåt

Fra 16. juni 1998 skal alle fritidsbåter mellom 2,5 og 24 meter største lengde som omsettes innenfor EØS-området være CE-merket. Dette kan også gjelde import av brukte fritidsfartøyer eldre enn 16. juni 1998.

Det nye Fritidsbåtdirektivet 2013/53/EU

Nytt fritidsbåtdirektiv (2013/53/EU) ble vedtatt 20. november 2013. Det nye direktivet skal blant annet sørge for redusert utslipp av NOx-gasser. Samtidig pålegger det myndighetene ansvar for at produsenter og importører av småbåter og vannscootere bruker CE-merket og overholder EU-regelverk om utslipp, støy og sikkerhet. Direktivet skal være gjennomført i EØS-området innen 18. januar 2016.

 

Sammendrag

Direktiv 2013/53/EU erstatter og opphever direktiv 94/25/EF. Det nye direktivet har til hensikt å rette opp uklarheter og gjøre fritidsfartøy sikrere og grønnere, og samtidig sørge for at markedet fungerer optimalt. Direktivet følger de generelle prinsippene for CE-merking som følger av beslutning 768/2008/EC. Direktivet må også ses i sammenheng med beslutning 765/2008/EC som styrker og utfyller rammeverket for markedsovervåkning for produkter som faller inn under virkeområdet for harmonisert regelverk i EU.

Direktivet omhandler både fritidsfartøy og vannscootere, og innfører enkelte nye sikkerhetskrav til fartøy og motorer, samt utslippskrav til motorer. Det stilles tydeligere krav til alle ledd i kjeden; produsent, autorisert representant, importør og distributør.

(Kilde: regjeringen.no)

Les mer

 

Vi oppdaterer informasjon på våre nettsider i henhold til endringene. Ta kontakt med oss om du har spørsmål du ikke finner svar på her.