Lover og regler for brukere av fritidsbåter

Brukere av fritidsbåter er i dag omfattet av en rekke lover og regler. Listen nedenfor er langt fra utfyllende, men gir likevel et godt bilde av de mest relevante bestemmelsene.

 

Loven gir en rekke generelle åpninger for fastsettelse av forskrifter forbundet med fritidsbåter, samt en del direkte bestemmelser, herunder promillebestemmelser for fritidsbåtførere, regler for bruk av vannscootere.

 

 

Forskriften angir bl.a. sjøveisreglene som også førere av fritidsbåter er underlagt.

 

 

Forskriften angir bestemmelser for hastighetsbegrensninger til sjøs, i tillegg til å åpne for lokale bestemmelser om hastighet.

I tillegg finnes disse forskriftene for flere bestemmelser om fartsbegrensninger:

 

 

Forskriften angir bestemmelser om ferdsel med båt i nærhet av badende.

 

 

Forskriften angir bl.a. bestemmelser for støyforurensning fra fritidsbåter (effektiv lyddemping i eksossystemet), samt for kloakkutslipp (300 m fra land) mv.

 

Forskriften angir størrelsen på forenklede forelegg ved brudd på en rekke av de bestemmelser førere av fritidsbåter er omfattet av.

 

Forskriften retter seg først og fremst mot de som produserer / omsetter fritidsbåter, men kan og være av interesse for brukere av fritidsbåter. Forskriften stiller krav til CE-merking av fritidsbåter og hvilke krav som gjelder for at en fritidsbåt skal kunne CE-merkes.

 

 Skip som er 15 meter eller mer er målepliktig og skal måles for utredelse av målebrev som inneholder brutto- og nettotonnasje.

 

Forskriften angir bestemmelser for registrering av fartøy i skipsregisteret. For fritidsbåter aktualiserer dette seg først og fremst i spørsmål tilknyttet finansiering. Båten må være større enn 7 m, og registrering er frivillig for fritidsbåter inntil 15 m, mens fritidsbåter over 15 m er registreringspliktige.