Regler for bruk av vannscooter

Her finner du informasjon som gir informasjon om den pågående debatten om hvorvidt vannscootere skal likestilles med fritidsbåt. 

regjeringen.no

lovdata.no