HYLLER REGJERINGEN FOR MILJØINITIATIV | VRAKPANT TIL BÅTFOLKET PÅ 15.000,-

Regjeringen vedtok i statsbudsjettet for 2017 å gi tilskudd for vraking av fritidsbåter. Dette skal gis som en betaling for avhending av båter til godkjent retursted på 15000 kroner. –Dette er årets julegave til båtfolket og miljøet, sier Leif Bergaas, daglig leder i båtbransjeforbundet i Norge.

 

- Endelig har regjerningen vedtatt å ordne opp i problemene med gamle utrangerte båter. Langs kysten ligger mange gamle båtvrak som forurenser miljøet. Dette ser vi frem til at skal ordnes opp i, sier Bergaas.

Båtbransjen har helt siden 1995 jobbet med å finne løsninger for hvordan man skal behandle utrangerte båter. Det har vært ulike forslag opp igjennom årene, og nå har regjeringen vedtatt å rydde opp i problemene ved å innføre vrakpant på fritidsbåter.

- Jeg vil gi en hyllest til regjeringen som før de innfører komplekse systemer og registre nå vil rydde opp i alt det som ligger langs kysten. Å starte med å innføre vrakpant på fritidsbåter er helt riktig.Det er mange båtkirkegårder langs kysten. Vi håper dette vil bidra til å renske opp i havnebasseng, strender og uteområder, sier Bergaas.

Hvordan ordningen i praksis skal innføres og praktiseres er ikke klart. Norboat er likefullt svært positiv til vedtaket.

- Nå er vedtaket besluttet og vi ser frem til å få mer kunnskap om hvordan dette er tenkt praktisert. Blir det slik vi ønsker, vil dette ha en stor positiv effekt både for båtfolket og miljøet, avslutter Bergaas.

 

Om NORBOAT

NORBOAT – Båtbransjeforbundet i Norge - representerer den norske fritidsbåtbransjen. Norboat’s hovedmål er å skape best mulige rammebetingelser for båtbransje og båtliv med utgangspunkt i et trygt båteierskap. Norboat er også en høringsinstans og samarbeidspartner for offentlige etater og andre båtlivsorganisasjoner. Bransjeforbundet ledes i dag av Daglig leder Leif Bergaas. NORBOAT eies av interesseorganisasjonene Norske Båtbyggeriers Landsforening (NBL), Norges Båtbransjeforbund (NBF) og Motorimportørenes landsforening (MIF), og har 300 fritidsbåtbedrifter som medlemmer. NORBOAT eier båtmessene Båter i sjøen og Sjøen for alle.