HVA ER NORBOATS AUTORISASJONS ORDNING

Norboat har som en av sine målsetninger å bidra til at varer og tjenester tilbudt av profesjonelle aktører i fritidsbåtmarkedet - i tillegg til å ivareta gjeldene lover og forskrifter - skal være av høy kvalitet og utføres innenfor rammene av god forretningsskikk.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert autorisasjonsordninger, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen fritidsbåtbransjen, og for det andre stimulere til at de som velger å la seg autorisere skal være foretrukne leverandører av varer og tjenester. Ordningen setter spesiell fokus på at:

  • Autoriserte bedrifter skal disponere personell med relevant og nødvendig faglig kompetanse.
  • Autoriserte bedrifter skal disponere fasiliteter som er egnet for typen virksomhet.
  • Autoriserte bedrifter skal følge en definert og akseptabel standard.
  • Autoriserte bedrifter skal utvise god forretningsskikk.

Ordningen består av fire ulike autorisasjoner:

  • Autorsiserte Plastreparasjonsverksted
  • Autoriserte Marinemotorverksted
  • Autoriserte Båtmeglere
  • Autoriserte Gassinstallasjonsverksted

NORBOAT arbeider kontinuerlig med å forbedre de eksisterende ordningene, samtidig som vi vurderer etablering av nye.

NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte bedriftene skal bety økt trygghet for forbruker og økt sikkerhet til sjøs.