Oversikt over årsgebyr for autorisasjonsordningene

Autorisasjon

Aut.gebyr
Årsgebyr gassautorisasjon (medlemmer) kr 3.000,-
Årsgebyr gassautorisasjon (ikke-medlemmer) kr 3.650,-
Årsgebyr plastreparasjon (kun medlemmer) kr 3.000,-
Årsgebyr motormekanikerverksted (kun medlemmer) kr 3.000,-
Årsgebyr megler (kun medlemmer) kr 3.000,-