RETNINGSLINJER FOR AUTORISASJONER

For å sikre en høy kvalitet på de tjenester og produkter som utføres av våre autoriserte medlemmer, stilles det strenge krav til de som søker om å bli autorisert.

Du kan lese mer om hvilke kriterier som må oppfylles på et generelt grunnlag her:

Generelle retningslinjer

 

Det stilles også krav til den enkelte ordning, og mer informasjon om disse finner du her: 

Autroisasjon for Plastreparatører

Autorisasjon for Motorreparatører

Autorisasjon for Gassinstallatører

Autorisasjon for Båtmeglere