Obligatorisk fritidsbåtregister og returordning for kasserte fritidsbåter

Obligatorisk fritidsbåtregister skal utredes sammen med evaluering av returordning for kasserte fritidsbåter.

Miljødirektoratet har i oppdrag fra Klima- og miljødirektoratet fått i oppgave å gjennomføre en evaluering av returordningen for fritidsbåter, samt utrede hvordan et obligatorisk fritidsbåtregister kunne vært innrettet mest mulig hensiktsmessig, for å understøtte tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter

Norboat vil være deltager i møter med Miljødirektoratet i dette arbeid som skal være ferdig innen 28.februar 2019

 

Trykk her for å lese mer om andre miljøsaker Norboat jobber med