NORBOAT MEDLEMMER PÅ METS 2018

3 intensive dager på båtbransjens største B2B messe METS er over. Messearrangøren melder om godt besøk, fornøyde utstillere og planlegningen av METS 2019 er allerede i gang.

NORBOAT PÅ METS 2018

 

Den Norske Paviljongen bestod i år av Sleipner, Polyform, Ertec og Norboat. Det Arendalsbaserte firmaet Stable var godt plassert i Superyacht paviljongen. I god tradisjon var det høy stemning og veldig mange deltagere på Norsk Aften onsdag ved messens stengetid. Plasseringen av den norske paviljongen er gunstig, og Norboat ønsker å forespørre om det er flere norske bedrifter som ønsker å delta på METS i årene fremover.

For utstillerne som er tilstede er messen en utmerket arena for å møte kunder og andre samarbeidspartnere, og for Norboat sin del er messen en god arena for å samle mange medlemsbedrifter. I løpet av messedagene er det mange representanter fra våre ulike medlemsbedrifter som har vært innom, og norsk aften kan nesten sees på som et utvidet Norboat medlemsmøte.

Har din bedrift ønske om å bli en del av den norske paviljongen neste år eller i årene fremover ønsker vi at du tar kontakt med oss umiddelbart. Allerede innen utgangen av januar 2019 er de ulike paviljongene tegnet inn for neste års messe, og etter dette begynner det å bli vanskelig å få samlokalisert nye utstillere til paviljongen. Ta kontakt med oss på tnb@norboat.no i dag dersom dere har lyst til å høre mer om mulighetene for deltagelse. Stor eller liten stand, her er alt mulig.

Norboats deltagelse på METS avhenger sterkt av bransjens oppslutning og antallet norske utstillere.