Seksjonssjef for underavdeling Fritidsfartøy

Laveste drukningsantall siden 2001

I følge Sjøfartsdirektoratet omkom 23 personer i forbindelse med bruk av fritidsbåt i 2018. Det er seks færre en året før, og det laveste antallet siden 2001.

Petter Andre Søreng, leder for fritidsbåtseksjonen hos Sjøfartsdirektoratet uttaler følgende: "Det er positivt å se en så markert nedgang i antall omkomne. 23 er fremdeles 23 for mange, men tallene går riktig vei, og vi håper at denne trenden også vil fortsette i 2019". FOTO: Torbein K.Gamst/Sjøfartsdirektoratet

Det er ekstra gledelig å observere denne positive utviklingen, særlig når sommeren 2018 var en knallsommer med godt vær. Godt vær medfører at flere benytter fritidsbåten sin, noe vi så et tydelig bevis på i fjor. Både Norboat - båtbransjeforbundet i Norge, Sjøfartsdirektoratet og andre aktører har de siste årene hatt stort fokus på sikkerhet til sjøs. Samtidig registrerer vi at båtbrukerne utviser sjøvett og tar sikkerheten om bord på alvor. De lave drukningstallene i 2018 er et stort skulderklapp både til båtfolket og bransjen. Samtidig må vi jobbe videre for en fortsatt reduksjon i antall ulykker og drukninger. 

 

Les mer på sjøfartsdirektoratets egne sider

Les mer om Norboat - Båtbransjeforbundet i Norge