HVA VET VI OM DET NORSKE BÅTLIVET?

I 2012 ble det gjort en omfattende undersøkelse om det norske båtlivet og Nordmenns forhold til båtbruk.

Nå er en ny undersøkelse på gang, og Norboat er med i prosjektgruppen sammen med KNBF, Sjøfartsdirektoratet, Redningsselskapet, Kystverket og Norsk Test.

Opinion er ansvarlig for å utføre undersøkelsen.