DIGITAL VERKSTEDLØSNING FOR BÅTBRANSJEN

Norboat tilbyr nå sine medlemmer et moderne og bransjetilpasset digitalt bookingsystem for båtforhandlere, verksteder og marinaer. I samarbeid med Synkarion Maritim lanseres nå systemet i full bredde etter en testperiode i noen utvalgte pilotbedrifter i bransjen.

 

(PRESSEMELDING 4. juli)

Om produktet

Synkarion Maritim er et nettbasert system som driftes av Synkarion AS på dedikerte virtuelle servere. Data sikres kontinuerlig og backup arkiveres for å kunne rekonstruere data i situasjoner der det skulle være nødvendig.

For de som er kjent med begrepene, benytter Synkarion Maritim SSL kryptert kommunikasjon med brukernavn og passord autentisering, og rollestyrte tilganger.

Synkarion Maritim er språkhåndtert med støtte for norsk, svensk, tysk og engelsk. Systemet er fleksibelt, hvor kunde selv kan definere reparasjonsflyt og automatisering av prosesser, og er i tillegg nettbasert og krever minimale installasjoner. Synkarion Maritim kan også integreres med de fleste brukte regnskapssystemer i båtbransjen, og basert på at det er transaksjonsbasert gjør det prisgunstig da det ikke er nødvendig med investeringer knyttet til oppstart

 

Maritronic & Kristiansand Båtservice AS har vært en av pilotbedriftene, og de sier:

Vi har lenge sett et behov for å digitalisere og automatisere vår styring av verkstedtjenester. Mange verksteder har behov for å kunne planlegge bedre slik at de som utfører arbeidet enklere kan se hva de produserer. Synkarion Maritim gir grunnlag for bedre oversikt og bedre faktureringsrutiner, og våre mekanikere har sitt eget nettbrett hvor de enkelte oppdrag registreres og loggføres. Vi har hatt stor glede av dokumentasjon i form av bilder som enkelt kan legges ved den enkelte sak, og kommunikasjon med kunden skjer på en effektiv måte. Samtidig har kundemottaket full oversikt over alle jobber og status på disse. Vi kan også koordinere tidsbruken til mekanikerne på en bedre måte. Etter å ha brukt bookingsystemet en periode kan vi si at dette allerede har gitt oss i Maritronic & Kristiansand Båtservice AS en mer oversiktlig og effektiv hverdag, en bedre dokumentasjon og tilbakemelding til våre kunder. Synkarion Maritim har forbedret våre rutiner og digitaliseringsverktøyet har gitt oss en mer effektiv hverdag med bedre inntjening.

 

Synkarion Maritim er utviklet for bransjen og tilbys eksklusivt til Norboats medlemmer som en medlemsfordel til en rabattert pris. Dette er et skritt i riktig retning som vi mener vil legge grunnlag foren mer effektiv og profesjonell båtbransje, sier Daglig leder i Norboat Leif Bergaas.

 

For mer informasjon vennligst kontakt:

Daglig leder i NORBOAT, Leif Bergaas Tlf.  90017900    bergaas@norboat.no

 

Om NORBOAT
NORBOAT – Båtbransjeforbundet i Norge - representerer den norske fritidsbåtbransjen. Norboat’s hovedmål er å skape best mulige rammebetingelser for båtbransje og båtliv med utgangspunkt i et trygt båteierskap. Norboat er også en høringsinstans og samarbeidspartner for offentlige etater og andre båtlivsorganisasjoner. Organisasjonen som den er i dag ble stiftet i 2002, men har røtter helt tilbake til mai 1945 da Norske Båtbyggeriers Landsforening (NBL) ble stiftet. Bransjeforbundet ledes i dag av Daglig leder Leif Bergaas. NORBOAT eies av interesseorganisasjonene Norske Båtbyggeriers Landsforening (NBL), Norges Båtbransjeforbund (NBF) og Motorimportørenes landsforening (MIF), og har 310 fritidsbåtbedrifter som medlemmer. NORBOAT eier båtmessene Båter i sjøen og Sjøen for alle.