NY STATISTIKK FRA ICOMIA ER PUBLISERT

Statistikken lages med utgangspunkt i informasjon fra alle medlemslandene i ICOMIA. På den måten kan alle medlemmer i de ulike landene få tilgang til fakta om utvikling i ulike markeder i fritidsbåtbransjen på internasjonalt nivå.

Som medlem av Norboat får du ditt eksemplar av ICOMIAS statistikk uten kostnad.

Normal pris for medlemmer er 400 EUR.

 

For å få tilgang til ditt eksemplar kan du ta kontakt med oss.

Statistikken er passordbeskyttet.