DEN NYE TILSKUDDSORDNINGEN EVALUERES

Den 1. oktober ble tilskuddsordningen* for retur av gamle båter "sjøsatt". Mye tyder på at det har vært et stort behov for en slik løsning, og bare den første måneden er det levert inn 970 båter!

Alle godkjente mottakssteder kan komme med sine innspill til oss på e-post senest innen 10. januar.

Her kan du gi dine innspill

 

Ønsker du mer informasjon?

Da finner du det her

 

Eksterne artikler om tema:

Hegnar.no

 

*tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter er den rette benevnelsen av den omtalte saken. Vi velger å bruke "vrakpant" i enkelte tilfeller, og vil presisere at det er basert på en generell forståelse av begrepet, men ordningen kan ikke sammenlignes med andre panteordninger, hvor det betales en panteavgift ved kjøp.