BÅTGLEDE I VEST | DRA TIL SJØS RETT RUNDT HJØRNET

Dra til Sjøs messen arrangeres 1.- 4. februar og nå er årets Båtglede- og messeavis publisert.

Båtglede er en publikasjon som utgis på vegne av norsk fritidsbåtbransje.

Samabeidet med baatsans.no og VB Media har gitt oss nok et flott eksemplar av Båtglede!

Vi gleder oss til å se det ferdige resultatet.

I mellomtiden kan du laste den ned er.