BEDRET KONKURRANSEEVNE I KOSTNADSKREVENDE UTVIKLINGSLØP

For høykostland som Norge stilles det stadig større krav til innovasjonsevne, produktutvikling og kundetilpasning. Gjennom et nytt forskningsprosjekt ses det nærmere på hvordan konkurranseevnen kan bedres i kostnadskrevende utviklingsløp.

Et nytt spennende forskningsprosjekt - Raddis-prosjektet - tar tak i de mest kostnadskrevende delene av utviklingsløp bl.a. ved reduksjon av fysisk arbeid med prototyper, samtidig som man skal kunne utfordre handlingsrommet som ligger i regelverk, standarder og markedskrav.

For å lykkes med dette på en kostnadseffektiv måte, må man ikke bare jobbe mer effektivt men også tenke helt nytt i forhold til muliggjørende teknologier i produktutviklingsprosessen. Prosjektet tar tak i de mest kostnadskrevende delene av utviklingsløp bl.a. ved reduksjon av fysisk arbeid med prototyper, samtidig som man skal kunne utfordre handlingsrommet som ligger i regelverk, standarder og markedskrav. Dette skal gjøres ved å bringe simulering og nye former for dataanalyser inn i utviklingsprosesser. Samtidig må dette kobles til nye modeller for produktutvikling for båtprodusentene.

Gjennom visualiseringsteknologier, bl.a. Produkt Avatarer "Virtual Product Twins", kan kostnadene knyttet til fysisk arbeid, beregn-inger og testing reduseres dramatisk. Samtidig fokuseres

det på hvordan de ulike regelverk åpner for nye muligheter for kvalitetsutvikling og doku-mentasjon, som skaper et betydelig konkurransefortrinn og inntektspotensiale.

 

Last ned PDF