ICOMIAs SMALL CRAFT STANDARD

ICOMIA har publisert Small Craft Standards Bulletin. Denne gir bransjens interessenter beskjed om endringer i eksisterende standarder og modifikasjoner av produksjonsmetoder på et tidlig tidspunk, og er utviklet og vedlikeholdt av ISO (International Organization for Standards) Tekniske Komité for Småbåter.

Last ned din versjon her (medlemsnett)