DIGITAL UTGAVE AV NORBOAT ØST BÅTGLEDEAVIS

Våre lokallag utgir hvert år Båtgledeavisen, hvor det er VB media som står for innhold og produksjon.

Årets Båtgledeavis for Norboat Øst kan du laste ned her