FRITIDSBÅTBRANSJENS SATSINGSPROSJEKT

Arena Fritidsbåt var et fireårig prosjekt der bransjen og enkeltbedrifter fikk store muligheter til å øke sin konkurransekraft gjennom aktiv deltagelse på arenaen. Medlemmene på arenaen var alle aktører som er involvert i verdikjeder som er rettet mot produksjon av fritidsbåter. Arena Fritidsbåt ble avsluttet i 2014.

Arena Fritidsbåt - og veien videre

Arbeidet med Arena Fritidsbåt startet i 2009. Prosjektet avvikles i 2014, og SINTEF og styringsgruppen overlater roret til Norboat, som vil føre seilasen videre.

Du kan lese mer om Arena Fritidsbåt prosjektet her.

Relaterte saker