NORBOAT LOKALLAG

En satsing på lokallag skal være med på å styrke våre medlemmer i de enkelte regionene og representert av styringsgrupper i hvert lokallag skal dette sikre en tettere dialog mellom medlemmene og Norboat sentralt.

 

Hvorfor lokallag

Båtbransjen har møtt store utfordringer, nedgangstider og krav til omstilling har tvunget seg frem for en stor andel av våre medlemmer.

Et satsingsprosjekt - Arena Fritidsbåt - avdekket blant annet et behov for nærmere samarbeid blant alle aktørene i bransjen, hvor Norboat er navet,  og med sitt utspring i dette og godt hjulpet av ildsjeler i de ulike regionene, har lokallag blitt etablert.

Lokallagene skal være lett gjenkjennelig og ha en rød tråd i aktiviteter. Aktivitetene skal være med på å styrke båtlivet og fremme bransjens aktører i de enkelte distriktene.

 

4 aktive lokallag

I desember 2017 fikk vi på plass lokallag i Midt-Norge, som favner Sogn & Fjordane, Møre og Trøndelag.

Med det har vi fire lokallag.

 

Norboat lokallag i rangert rekkefølge etter når de ble opprettet:

Norboat Sør - Agder + Telemark

Norboat Vest - Hordaland + Rogaland

Norboat Øst - Østfold + Follo

Norboat Midt-Norge - Sogn & Fjordane, Møre og Trøndelag

RELATERTE SAKER