Norboat Lokallag

En satsing på lokallag skal være med på å styrke våre medlemmer i de enkelte regionene og representert av styringsgrupper i hvert lokallag skal dette sikre en tettere dialog mellom medlemmene og Norboat sentralt.

Første Norboat lokallag var Norboat Sør. Her representeres alle medlemmene i Aust- og Vest Agder.

Norboat Vest fulgte kort tid etter, og her representeres i hovedsak alle medlemmene i Rogaland og Hordaland.

Norboat Øst består av våre medlemmer som representerer bransjen i Østfold.

Norboat Nord står på trappene, og nye lokallagsmøter er under planlegging.

 

Hvorfor lokallag

Båtbransjen har møtt store utfordringer, nedgangstider og krav til omstilling har tvunget seg frem for en stor andel av våre medlemmer.

Et satsingsprosjekt - Arena Fritidsbåt - avdekket blant annet et behov for nærmere samarbeid blant alle aktørene i bransjen, hvor Norboat er navet,  og med sitt utspring i dette og godt hjulpet av ildsjeler i de ulike regionene, har lokallag blitt etablert.

Lokallagene skal være lett gjenkjennelig og ha en rød tråd i aktiviteter. Aktivitetene skal være med på å styrke båtlivet og fremme bransjens aktører i de enkelte distriktene.