Sakkyndig råd

Sakkyndig råd består av representanter fra Politidirektoratet, Røde Kors, Kystverket, KNBF, Vis Sjøvett, RS m. fl og har som hovedformål og tale fritidsbåtbransjens saker inn til Sjøfartsdirektoratet.

Noe av det som diskuteres er kontroll av CE-merking av norskproduserte- og importerte båter. Obligatorisk båtregister er en annen sak som diskuteres, som en del av hvordan de skal løse en vrakpantordning for fritidsbåter.

Norboat bidrar også aktivt når Sjøfartsdirektoratet ønsker innspill fra bransjen i forbindelse med forslag til nye forskrifter som berører fritidsbåtbransjen.