Bransjetilpassede kurs for kompetanseheving

NORBOAT er et ressurs- og kompetansesenter for båt og båtliv. Våre medlemmer representerer alle deler av den profesjonelle fritidsbåtbransjen i Norge. Som et ledd i vår strategi om å øke kompetansen blant våre medlemsbedrifter, holder vi kurs innen relevante områder som bidrar til å heve kunnskapsnivået og sikre at servicen som tilbys våre medlemmers kunder er den beste.

Nederst på siden finner du link til oversikten over alle våre kurs.

På disse sidene er det også mer informasjon om vårt samarbeid med opplæringskontorene for å rekruttere lærlinger til vår bransjen.

Har du spørsmål kan du kontakte Erik Brauner på telefon 93 21 91 91.

Aktuelle sider