Kurs og opplæring

NORBOAT opplæring har som formål å tilby medlemmene av NORBOAT kurs, opplæring mv. som oppleves relevant for medlemmene, som har høy kvalitet til lavest mulige kostnader, og som på sikt skal bidra til å heve nivået på hele næringen - til beste for brukerne og for næringen selv.

 

Informasjon om kurs

NORBOAT tilbyr sine medlemmer en rekke kurs. Nederst på siden finner du informasjon om hvert enkelt av kursene.

 

Påmelding til kurs

Se vår kurskalender for en oversikt over de neste kursene blir arrangert. Det er egen påmelding pr. kurs.