CE-merking

Kursbeskrivelse

CE-merking er obligatorisk for å plassere fritidsfartøy i markedet. Deltagerne på dette kurset får innføring i hva som kreves for å oppfylle krav som stilles i «Forskrift og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv. FOR-2016-01-15-35» basert på direktiv 2013/53/EU. Kursets målgruppe er produsenter og importører som har et ansvar for at produkter oppfyller lovpålagte krav. 

 

Om kurset

CE-merking er obligatorisk for å plassere fritidsfartøy i markedet. Regler er ikke alltid lett å forstå og i januar 2017 trådte nytt direktiv i kraft.  Deltagerne på dette kurset får innføring i hva som kreves i «Forskrift og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv. FOR-2016-01-15-35» basert på direktiv 2013/53/EU.

Kursgjennomføring v/ Olaf Hjelmeland IMCI.

 

Mål

Deltagerne skal få forståelse for forskriftens innhold og praktiske eksempler på utførelse. Kursets målgruppe er produsenter, distributører, importører, forhandlere og andre som har et ansvar for at produkter oppfyller lovpålagte krav.

 

Innhold

-          Fritidsbåtforskriften, hvordan kommer denne til anvendelse.

-          ISO standard, hvilke standard finnes og hvordan disse skal anvendes.

-          Konstruksjonskategorier.

-          Moduler for overensstemmelse, obligatoriske og frivillige valg.

-          Tilsynsmyndighet, tekniske kontrollorgan og konsulenter.

-          Produsentskilt og WIN nr.

-          Samsvarserklæring.

-          Brukerveiledning for små og større båter.

-          Teknisk dokumentasjon som produsent eller importør / distributør skal ha.

-          Kvalitetssikring i produksjonskjeden.

-          Hvordan teste og dokumentere stabilitet når modul A anvendes.

-          Støyutslipp som skal sertifiseres av tekniske kontrollorgan.

-          Praktiske eksempler på god, dårlig og ikke akseptable løsninger.

 

Kursavgift og påmelding

Deltakeravgift er kr 1.500,- for Norboat medlemmer. Stiller samme medlemsfirma med flere deltagere gis 50% rabatt fra og med deltager nr. 2. Deltakeravgift for ikke Norboat medlemmer er kr 3.000,-. Reise og opphold sørger deltagere selv for. Lunsj er inkludert.