ELEKTRONIKK OG MÅLETEKNIKK, ELEKTRO I

Generell kursbeskrivelse

Kurset består av teoretiske og praktiske oppgaver, og avsluttes med teoretisk eksamen. Deltagere som har bestått eksamen vil motta eksamensbevis, mens de som ikke har bestått mottar deltagerbevis.

Opplæringsmål

Deltagerne skal etter kurset ha en god forståelse av de grunnleggende elementene innen elektrofaget i tillegg til å få en god forståelse for hvordan de ulike elektriske/elektroniske systemer er bygget opp og fungerer. Deltagerne skal videre kunne utføre feilsøking av båtmotorer med bakgrunn i systemforståelse og riktig bruk av måleinstrumenter. Kurset skal gi deltagerne et nødvendig fundament, og forberede deltagerne bedre, til senere å kunne få et godt utbytte av systemkurs avholdt av den enkelte motorimportør.

 

Høres dette spennende ut?

Du finner mer informasjon og dato for neste kurs her.

 

Kursinnhold

 • Ohm’s lov
 • Effektloven
 • Serie- og parallellkoblinger og kombinasjoner av disse
 • Praktiske oppgaver
 • Fortsettelse med praktiske oppgaver fra Dag I
 • Lesing av koblingsskjemaer
 • Måling av spenningsfall/tap i starteranlegg, ladeanlegg og lysanlegg
 • Ledningstverrsnitt
 • Temperaturkoeffisient
 • Termistorer (NTC/PTC)
 • Dioder og Lysdioder (typer, symboler og virkemåte)
 • Likeretting
 • Dioder som kretsskillere
 • Dioder som transientbeskyttelse
 • Praktiske oppgaver
 • Zenerdioder (typer, symboler og virkemåte)
 • Spenningsregulering
 • Shuntregulering
 • Transientbeskyttelse
 • Transistorer (typer, symboler og virkemåte)
 • Spenningsregulering
 • Strømforsterkning
 • Praktiske oppgaver
 • Spoler og kondensatorer
 • Induktive kretser (RL-kretser)
 • Kapasitive kretser (RC-kretser)
 • Slutting og bryting av RL og RC kretser
 • Praktiske oppgaver
 • Deltagerne øver seg på selvbygde kretser på de fleste emner med elektrisk/elektroniske komponenter.