ELEKTRO OG MÅLETEKNIKK, ELEKTRO III Digitalteknikk/CANbus

 

Kurset varer fra kl. 09.00 (10.00 første dag) - 16.00 alle dager.

 

Generell informasjon

Kurset består av teoretiske og praktiske oppgaver, og avsluttes med teoretisk eksamen. Deltagere som har bestått eksamen vil motta eksamensbevis, mens de som ikke har bestått mottar deltagerbevis.

Opplæringsmål

 • Deltagerne skal etter kurset kunne:
 • Skaffe et bedre fundament for feilsøking og forståelse av elektroniske systemer 
 • Forstå pulserende signaler i elektroniske systemer, og hvorfor de benyttes 
 • De nødvendige grunnleggende kunnskaper for å forstå digitale kretser 
 • Koble enkle logiske kretser/funksjoner 
 • Lese logiske skjemaer og logiske nettverk 
 • Analysere enkle sekvenskoblinger 
 • Feilsøke på digitale kretser med logisk probe 
 • Identifisere type komponenter i et printkort, eller en styresentral/styreenhet
 • Forstå enkelt hvordan et CANbus nettverk fungerer
 • Fordeler med CAN
 • Kunne feilsøke det vi har mulighet til i et CAN nettverk

 

Kursinnhold

Digitalteknikk

 • Digitalteknikk
 • Analog- og digital teknikk
 • Grunnfunksjoner
 • Sannhetstabeller
 • Boole’s algebra
 • Lover og regler
 • Tellekretser
 • Øvingsoppgaver

CANbus/Multiplexing

 • CANbus/multiplexing
 • Praktisk arbeid med oscilloskop
 • Frekvens
 • Peak verdier
 • Signalpolaritet
 • Signalhastighet
 • Feilsøking og oppgaver m/bruk av multimeter og oscilloskop

 

Gjennomføring av kurset forutsetter minimum 8 deltagere.