KURS I GRUNNLEGGENDE PLASTREPARASJONER

Kursets mål 

Kurset har som formål å gi deltagerne grunnleggende kompetanse innen plastreparasjoner. For bedrifter som ønsker å bli autorisert som plastreparasjonsversksted må den eller de som skal utføre disse reparasjonene ha gjennomført kurset og bestått eksamen.

 

Alle deltagere må ta med arbeidstøy og verneutstyr som hørselsvern, gass- og støvmaske, hansker osv.

Husk også egen PC.

 

Dag 1

10.00-10.30   Registrering og kaffe

10.30-11.00   Gjennomgang av kurset/presentasjon av Norboat

11.00-12.00   HMS - verneutstyr

12.00-13.00   Lunsj

13.00-15.00   Herdeplaster, armeringsmaterialer, laminatoppbygging

15.00-16.00   Reparasjonsteori, skadeanalyse, overflate og strukturelt enkeltlaminat

16.00-17.00   Verksted - Teoretisk gjennomgang av verkstedet med: verneutstyr, temperatur, luftfuktighet, lagerforhold, verktøy og utstyr.

 

Dag 2

08.30-10.00  Sandwich og kjernematerialer. Oppbygging, skadeanalyse, reparasjonsteori.

10.00-10.30  Repetisjon grunnleggende lamineringsteknikker

10.30-11.00  HMS+renslighet+kvalitetssikring=Lønnsomhet (ISO)

11.00-12.00  Lover, garantier, dokumentasjon, kvalitetssikring

12.00-13.00  Lunsj

13.00-14.00  Overflatebehandling og overflatereparasjoner. Gelcoat eller lakk?

14.00-15.30  Vedheftproblematikk, vedheftsprøver

15.30-17.00  Vedheftsprøver, praksis i verksted

 

Dag 3

08.30-09.30  Teorieksamen - flervalg - skriftlig

09.30-10.30  Gjennomgang av eksamen

10.30-12.00  Forsikringsspørsmål, taksering

12.00-13.00  Lunsj

 

Se vår kurskalender for detaljer om når neste plastkurs gjennomføres.