KORROSJONSKURS

Hva kan du lære på Korrosjonskurs?

Første kursdag

 • Hva er korrosjon
 • Hva må til for at korrosjon oppstår
 • Galvanisk korrosjon
 • Spenningsrekka
 • Praktiske oppgaver
 • Katode/anode
 • Katodisk beskyttelse
 • Måling av korrosjonspotensiale.
 • Forskjellige anodematerialer, og konsekvenser av feil bruk.
 • Forskjellige andre korrosjonstyper
 • Galvanisk skille
 • Aktiv beskyttelse mot galvanisk korrosjon
 • Praktiske oppgaver

 

Andre kursdag (tilleggsdag)

 • Fortsettelse med praktiske oppgaver fra Dag 1
 • Installasjon av galvanisk skille, skilletrafo, jordfeilbryter. Risiko mht sikkerhet, og tæringsproblemer.
 • Installasjon av elektronisk utstyr (plotter, radar, autopilot,”infotainment” m m )
 • Installasjon av storforbrukere (ankervinsj, baugthruster, hekkthruster)
 • Installasjon av batteripakker, skilledioder/relèer
 • Installasjon av ladere, jording av 230 volts anlegg
 • Praktiske oppgaver

Nødvendige forkunnskaper

 • Elektro 1 elektroteknikk, elektronikk og måleteknikk eller tilsvarende

 

Mer informasjon, kursdato og påmelding finner du her.