KURS I VIDEREGÅENDE PLASTREPARASJONER

PLASTKURS VIDEREGÅENDE

Kurset er lagt opp teoretisk med enkelte demonstrasjoner samt bedriftsbesøk, og avsluttes med teoretisk eksamen. Deltagere som består eksamen tildeles deltagerbevis. Deltagelse på dette kurset forutsetter medlemskap i Norboat.

Kurset forutsetter forkunnskaper på linje med grunnleggende kurs i plastreparasjoner

Arbeidsklær, inklusive egnet fottøy og personlig verneutstyr må tas med av den enkelte.

10 deltagere pr kurs.

Alle deltagere får kursbevis.

 

Dag 1

10.00-10.30        Registrering/kaffe

10.30-11.00        Gjennomgang og mål for kurset. Presentasjon av Norboat

11.00-12.00        HMS – Verneutstyr

12.99-13.00        Lunsj

13.00-15.00        Styrke, stivhet, utmatting, bruddanvisninger

15.00-17.00        Skadevurdering ved strukturelle skader. Riv ned før endelig vurdering.

17.00-18.00        middag

18.00-20.00        Store skrogskader, skott, avstivninger og forsterkninger.

                               Reparere og/eller lage nytt

 

Dag 2

08.30-12.00        Oppbygging og laminering. Hvilke materialer skal vi bruke? Heftproblematikk

12.00-13.00        lunsj

13.00-16.00        Bruk av vakuum generelt. Teori og praksis. Sandwichrep. med og uten vakuum. Vakuum demo, høveldemo og heftprøve.

16.00-16.30        Div lett servering

16.30-18.00        Plastpest/hydrolyse. Årsak, forebygging, utbedring og overflatebehandling.

 

Dag 3

08.30-10.00        Kvalitetssikring i alle ledd fra materialhåndtering til levering av ferdig båt. Dokumentasjon.

10.00-11.00        Forsikringsspørsmål. Hva er godt nok? Lover og regler – autorisasjon/sertifisering.

11.00-12.00        Teorieksamen (flervalgspørsmål skriftlig).

12.00-13.00        Lunsj

13.00-14.00        Gjennomgang av prøve

14.00-15.00        Forsikringsspørsmål og taksering. Forts.

15.00-16.00        oppsummering og evaluering