CE-Kurs

Start
22.01.19 10:00 til 14:00

Oslo Motorbåtforening, Drammensveien 160, 0277 Oslo

Om kurset

CE-merking er obligatorisk for å plassere fritidsfartøy i markedet. Regler er ikke alltid lett å forstå og i januar 2017 trådte nytt direktiv i kraft.  Deltagerne skal få innføring i hva som kreves i «Forskrift og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv. FOR-2016-01-15-35» basert på direktiv 2013/53/EU.

Kursgjennomføring v/ Olaf Hjelmeland IMCI. Sjøfartsdirektoratet som er tilsynsmyndighet og en viktig aktør for håndheving av regler deltar.

 NB: Dersom bommen ved innkjøringen til Oslo Motorbåtforening er nede når du ankommer vennligst ring Thomas på 905 29 911

Påmelding til kurs
*Navn på kurs
*Kursdato
*Firma
*Fornavn
*Etternavn
*email
*mobil
*Fakturaadresse
*Jeg har lest og akseptert priser og betingelser
 
* angir påkrevd felt

Mål

Deltagerne skal få forståelse for forskriftens innhold og praktiske eksempler på utførelse. Kursets målgruppe er produsenter, distributører, importører, forhandlere og andre som har et ansvar for at produkter oppfyller lovpålagte krav.

 

Innhold

-          Fritidsbåtforskriften, hvordan kommer denne til anvendelse.

-          ISO standard, hvilke standard finnes og hvordan disse skal anvendes.

-          Konstruksjonskategorier.

-          Moduler for overensstemmelse, obligatoriske og frivillige valg.

-          Tilsynsmyndighet, tekniske kontrollorgan og konsulenter.

-          Produsentskilt og WIN nr.

-          Samsvarserklæring.

-          Brukerveiledning for små og større båter.

-          Teknisk dokumentasjon som produsent eller importør / distributør skal ha.

-          Kvalitetssikring i produksjonskjeden.

-          Hvordan teste og dokumentere stabilitet når modul A anvendes.

-          Støyutslipp som skal sertifiseres av tekniske kontrollorgan.

-          Praktiske eksempler på god, dårlig og ikke akseptable løsninger.

 

Kursavgift og påmelding

Deltakeravgift er kr 1.500,- for Norboat medlemmer. Stiller samme medlemsfirma med flere deltagere gis 50% rabatt fra og med deltager nr. 2. Deltakeravgift for ikke Norboat medlemmer er kr 3.000,-. Reise og opphold sørger deltagere selv for. Lunsj er inkludert.