NORBOATS SAMARBEID MED OPPLÆRINGSKONTORENE

Norboat har et aktivt samarbeid med opplæringskontorene for å sikre at utdanningsløpet er tilpasset behovet i bransjen og at vi kan formidle informasjon mellom de involverte i spørmsål som angår lærlinger.

Det jobbes tett med opplæringskontorene, og vi deltar blant annet på messer hvor vi sammen med disse har elever som bemanner standen. Gjennom dette kan de demonstrere sine kunnskaper, rette fokus på sitt fagområde og synliggjøre kompetanse for de som ønsker lærlinger.