GASSINSTALLASJONER

  • Dette kurset er rettet primært til de som er ansatt i bedrifter som skal autoriseres som gassinstallasjonsfirmaer, men kurset er også være relevant for andre deltagere.
  • Kurset omfatter installasjon av gassanlegg både i fritids- og mindre yrkesbåter. Kurset alene gir ikke rett til å foreta installasjon av gassanlegg om bord i båter, der slik rett kreves, men sammen med Norboats autorisasjon, gir det imidlertid rett til å foreta gassintstallasjoner i alle fritids- og mindre yrkesbåter.
  • Kurset består av en teoretisk og praksisk del, og det gjennomgås de mest relevante forskriftene og standardene som skal ligge til grunn for installasjon av gassanlegg om bord i båter.
  • Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk eksamen, og eksamen skal være bestått for at deltageren skal kunne foreta gassinstallasjoner under ansvar av autorisert gassinstallasjonsfirma.
  • Krav til forkunnskaper: Det anses som nødvendig at deltagerne har erfaring med installasjonsarbeid om bord i båter.

 

Program

 

Dag 1

10.00-11.00 Presentasjon av deltagere og kursopplegg.Kort gjennomgang av en typisk gassinstallasjon.

11.10-12.00 Gassens egenskaper - teori

12.10-13.00 Gassens egenskaper - demonstrasjon

13.10-13.30 Enkel forbrenningslære

13.30-14.10 Lunsj

14.10-15.00 Regelverk: Forskrift, standard og autorisasjonsordning

15.10-16.00 Oppbygging av gassanlegg i båt - Del 1

16.10-17.00 Oppbygging av gassanlegg i båt - Del 2 

 

Dag 2

08.00-09.00 Spørsmål / repetisjon fra dag 1

09.10-10.00 Teoretisk prøve (gruppe 1)

09.10-10.30 Praktisk prøve (gruppe 2)

10.40-11.30 Teoretisk prøve (gruppe 2)

10.40-12.00 Praktisk prøve (gruppe 1)

12.10-13.00 Gjennomgang av teoriprøve og avslutning

 


Her finner du informasjon om kurs i Gassinstallasjoner denne sesongen.