VEDHEFTSKURS

Målgruppe: Alle som er involvert i lamineringsarbeid av plastbåter.

Arrangør: NORBOAT.

I den senere tid har mange service- og plastreparasjonsverksteder, samt båtbyggere opplevd problemer med heft ved overlaminering på herdet laminat. Årsakene er flere og sammensatte, og det er behov for informasjon om hvordan man skal forholde seg til dette.

Problemstillingen adresseres i NORBOATs ordinære plastreparasjonskurs, men fordi vi ser at problemene også kan oppstå under bl.a. produksjon og fordi vi ser et økende behov for kunnskap om temaet, har NORBOAT valgt å arrangere et eget kurs for en bred målgruppe der vi går mer detaljert inn i saken. Her vil vi ta opp utfordringene rundt valg av de rette materialene, og hvilke prosedyrer man bør bruke ved overlaminering og reparasjoner.