Autorisasjonsordning

En av Norboats målsettinger er å bidra til at varer og tjenester tilbudt av profesjonelle aktører i fritidsbåtmarkedet skal være av høy kvalitet og utføres innenfor rammene av god forretningsskikk, i tillegg til å ivareta gjeldene lover og forskrifter.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen fritidsbåtbransjen, og for det andre stimulere til at de som velger å la seg autorisere skal være foretrukne leverandører av varer og tjenester. Ordningen setter spesiell fokus på at:

 • Autoriserte bedrifter skal disponere personell med relevant og nødvendig faglig kompetanse.
 • Autoriserte bedrifter skal disponere fasiliteter som er egnet for typen virksomhet.
 • Autoriserte bedrifter skal følge en definert og akseptabel standard.
 • Autoriserte bedrifter skal utvise god forretningsskikk.

Foreløpig består ordningen av fire ulike autorisasjoner. NORBOAT arbeider kontinuerlig med å forbedre de eksisterende ordningene, samtidig som vi vurderer etablering av nye.

NORBOAT jobber med utgangspunkt i at alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte bedriftene skal bety økt trygghet for forbruker og økt sikkerhet til sjøs.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning for gassinstallasjon om bord i båter, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen denne delen av båtbransjen, og for det andre stimulere til at gassinstallasjoner i størst mulig grad utføres av autoriserte bedrifter. Ordningen fokuserer spesielt på at:

 • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal disponere personell med nødvendig erfaring og faglig kompetanse.
 • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal utføre sine oppdrag i samsvar med god forretningsskikk.
 • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal benytte en forskriftsmessig og akseptabel standard.
 • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal foretrekkes benyttet ved installasjon, vedlikehold og ettersyn av gassanlegg om bord i båter.
 • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal bidra til økt sikkerhet til sjøs.

NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte gassinstallasjonsfirmaene betyr økt trygghet for båteier, og ikke minst økt sikkerhet til sjøs. Vi oppfordrer derfor alle som benytter, eller vurderer å benytte gass om bord i båten om å ta de autoriserte gassinstallasjonsfirmaene i bruk.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning for båtmeglere, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen denne delen av båtbransjen, og for det andre stimulere til at båtmegling i størst mulig grad utføres av autoriserte bedrifter. Ordningen retter spesiell fokus mot at:

 • Autoriserte båtmeglere skal disponere personell med nødvendig erfaring og faglig kompetanse.
 • Autoriserte båtmeglere skal utføre sine oppdrag i samsvar med god meglerskikk og hensynta både selgers og kjøpers interesser på en forsvarlig måte.
 • Autoriserte båtmeglere skal ved megleroppdrag benytte en definert og akseptabel standard.
 • Autoriserte båtmeglere skal foretrekkes benyttet ved megleroppdrag.

NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte båtmeglerne betyr økt trygghet for både kjøper og selger. Vi oppfordrer derfor alle som vurderer å selge eller kjøpe båt om å ta de autoriserte båtmeglerne i bruk.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning for marinemotorverksteder, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen denne delen av båtbransjen, og for det andre stimulere til at reparasjons- og vedlikeholdsarbeid i størst mulig grad utføres av autoriserte bedrifter. Ordningen retter spesiell fokus mot at:

 • Autoriserte marinemotorverksteder skal disponere personell med nødvendig faglig kompetanse.
 • Autoriserte marinemotorverksteder skal disponere utstyr og lokaler som er egnet for slikt arbeid.
 • Autoriserte marinemotorverksteder skal følge en definert og akseptabel standard på alt reparasjons- og vedlikeholdsarbeid.
 • Når reparasjons- og vedlikeholdsarbeid er påkrevet skal autoriserte marinemotorverksteder foretrekkes benyttet.

NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte verkstedene betyr økt trygghet for forbruker, økt annenhåndsverdi av båt og utstyr, og sist men ikke minst - økt sikkerhet til sjøs. Vi oppfordrer derfor alle som skal ha utført reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på motoren om å ta de autoriserte verkstedene i bruk.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning for plastreparasjonsverksteder, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen denne delen av båtbransjen, og for det andre stimulere til at reparasjonsarbeid i størst mulig grad utføres av autoriserte bedrifter. Ordningen retter spesiell fokus mot at:

 • Autoriserte plastreparasjonsverksteder skal disponere personell med nødvendig faglig kompetanse.
 • Autoriserte plastreparasjonsverksteder skal disponere utstyr og lokaler som er egnet for slikt arbeid.
 • Autoriserte plastreparasjonsverksteder skal følge en definert og akseptabel standard på alt reparasjonsarbeid.
 • Når reparasjonsarbeid er påkrevet skal autoriserte plastreparasjonsverksteder foretrekkes benyttet.

NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte verkstedene betyr økt trygghet for forbruker, økt annenhåndsverdi av båten, og sist men ikke minst - økt sikkerhet til sjøs. Vi oppfordrer derfor alle som skal ha utført plastreparasjoner om å ta de autoriserte verkstedene i bruk.

Bedrift Postnr Poststed Telefon Epost
Bavaria Motorbåt Norge AS 1392 VETTRE 66 76 59 29 lars-erik@bavarianorge.no
Bærum Plast AS 1378 NESBRU 66 84 50 00 post@bplast.no
Engelsviken Slipp AS 1628 ENGELSVIKEN 69 33 31 65 post@engelsvikenslipp.no
Flak AS 4636 Kristiansand S 38 05 66 00 flak@flak.no
Kristiansand Båt Og Motor AS 4623 KRISTIANSANDS 38 05 81 00 eilif@kbm.no
La-Sa Båt og Motor AS 0212 Oslo 900 55 576 post@lasa.no
MAREX AS Hasseltangen 4889 FEVIK 950 30 702 espen@marex.no
Maritronic & Kristiansand Båtservice AS 4637 KRISTIANSANDS 905 60 522 post@maritronic.no
Selfa Arctic AS 9430 SANDTORG 909 22 915 erik@selfa.no
Slevikkilen Båtbyggeri AS 1621 GRESSVIK 69 32 88 70 post@slbb.no
Viknes Båt & Service AS 5321 Kleppestø 56 15 22 28 butikk@viknes.no
Østfold Båtservice 1745 SKJEBERG 958 17 107 m-qv@frisurf.no

Øvrige NORBOAT-autoriserte gassinstallasjonsfirmaer:

 

Bedrift

    Postnr     

Poststed

     Telefon     

Ballstad Slip AS

8373

Ballstad

76 05 51 00

Bakka Gass og Hydraulikk       

4042

Hafrsfjord

91 57 30 58

Theia AS

9027

    Ramfjordsbotn     

97 16 66 99

 

Bedrift Postnr Poststed Telefon Epost
AB Service AS 5217 HAGAVIK 93 42 12 01 post@abserviceas.no
Aboat - Stavanger Plastservice AS 4085 HUNDVÅG 51 85 68 00 sveinarild@aboat.no
Arendal Båtskade Service A/S 4853 HIS 95 22 09 30 post@arendalbatskadeservice.no
Askeladden Boats AS 5217 HAGAVIK 56 30 87 00 jonathan@askeladden.no
Bildøy Båt og Motor AS 5360 KOLLTVEIT 56 33 12 20 firmapost@bildoybat.no
Bærum Plast AS 1378 NESBRU 66 84 50 00 post@bplast.no
Båt-Holm AS 1789 Berg i Østfold 69 19 05 90 hb@bat-holm.no
Båtsenteret AS (Wave Båtsenteret) 5523 HAUGESUND 52 86 50 90 post@batsenteret.no
Hovde Maritim AS 8312 HENNINGSVÆR 95 79 95 11 post@hovdemaritim.no
Hundvåg Båt og Karosseri 4086 Hundvåg 51 54 70 54 post@hbk.as
Hydrolift AS 1610 FREDRIKSTAD 478 10 606 service@hydrolift.com
Høibraaten Båtservice AS 1444 DRØBAK 908 33 380 st-hoe@online.no
Jakob Tøkje 5397 BEKKJARVIK 901 67 715 jakobtokje@hotmail.com
Kiil-Sandtangen AS 3766 Sannidal 35 98 47 60 post@sandtangen.no
MAREX AS Hasseltangen 4889 FEVIK 950 30 702 espen@marex.no
Motor-Drange AS 5215 Lysekloster 55 23 44 03 butikk@drange.no
Nordplast AS 9282 TROMSØ 77 64 10 61 postmaster@nordplast.net
Norsk Modell og Formplast AS 5315 Herdla 934 62 204 svein@n-m-f.no
Nøst Båtservice 7629 Ytterøy 917 16 295 post@nostbat.no
PG-Service Petter Gjærum 3943 PORSGRUNN 915 41 211 petter@pg-service.no
Polyglass Bjørn Waatvik 1165 OSLO 64 95 60 20 bjorn@polyglass.no
Pro Motor Nord AS 8073 BODØ 930 42 775 post@promotornord.no
Randesund Båtsenter AS 4639 KRISTIANSAND S 41 68 64 20 post@baatsenteret.no
Saga Boats AS 6741 Selje 57 85 84 80 adr@sagaboats.no
Selfa Arctic AS 9430 SANDTORG 909 22 915 erik@selfa.no
Son Marina AS 1550 Hølen 46 48 66 47 post@sonmarina.com
Sørnes Marine & Industri 6590 TUSTNA 458 66 259 jsornes@online.no
Thevik Mek Verksted 7206 Hellandsjøen 900 96 385 tmv@hemne.as
Vallø Marina AS 3166 Tolvsrød 33 39 79 28 marina@vallomarina.no
Viknes Båt & Service AS 5321 Kleppestø 56 15 22 28 butikk@viknes.no