NORBOAT - BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

VIEW SOFTWARE KJØPER SYNKARION

Fredrikstadbaserte SYNKARION har blitt kjøpt opp av VIEW SOFTWARE. For SYNKARION betyr dette nye, styrkede ressurser og nye visjoner til å levere programvare til Båtbransjeforbundets medlemmer innen oversikt og styring av maritim verkstedsdrift

Les mer

Obligatorisk båtregister en nødvendighet som haster

Avfall Norge, Norboat, Kongelig Norsk Båtforbund og Finans Norge signerte onsdag en felles enighet om behov for et obligatorisk båtregister.

Les mer

Båtlivets dag 16.juni

Lørdag 16.juni gikk Båtlivets dag av stabelen i byene Bergen, Sandefjord og Tvedestrand. Arrangementet er et samarbeid mellom båtbransjen, Norboat - båtbransjeforbundet i Norge, båtfolk og medlemmer i KNBF - Kongelig Norsk Båtforbund.

Les mer

Båtlivsundersøkelsen 2018

I 2012 ble den første Båtlivsundersøkelsen i sitt slag publisert, og i et land uten et offentlig register for fritidsbåter, har denne gitt et representativt bilde av norsk fritidsbåtliv, og vært grunnlag for flere beslutninger. Ny rapport ble publisert i 2018. Digital utgave er tilgjengelig her på våre nettsider

Les mer