NORBOAT - BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

HVA VET VI OM DET NORSKE BÅTLIVET?

I 2012 ble det gjort en omfattende undersøkelse om det norske båtlivet og Nordmenns forhold til båtbruk.

Les mer

BÅTLIVETS DAG

Den 17. juni arrangeres BÅTLIVETS DAG. Målet med denne dagen er å informere om alle mulighetene med båtlivet, og på den måten engasjere, inspirere og legge til rette for at flere ønsker å ta del i gledene med livet på og ved vann.

Les mer

KLAR FOR SJØEN 2017

Alle organisasjoner og etater med oppgaver og interesser innenfor fritidsbåtfeltet tar del i Klar for sjøen-kampanjen også denne sommeren og vi i Norboat er en naturlig del av denne.

Les mer

FORSLAG FRA MILJØDIREKTORATET FOR EN VRAKPANTORDNING

Som et ledd i gjennomføringen har det blitt utarbeidet et forslag til forskrift for kommunenes ansvar for små fritidsbåter.

Les mer