NORBOAT - BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

HJERTMANS OG MARITIM DANNER NORDISK KONSERN FOR BÅTUTSTYR

Svenske Hjertmans og norske Maritim har samarbeidet i flere år. Nå tar selskapene neste skritt og gjennomfører en nordisk konsolidering. På denne måten dannes det et sterkt nordisk konsern med fokus på lønnsomhet.

Les mer

DIGITAL VERKSTEDLØSNING FOR BÅTBRANSJEN

Norboat tilbyr nå sine medlemmer et moderne og bransjetilpasset digitalt bookingsystem for båtforhandlere, verksteder og marinaer. I samarbeid med Synkarion Maritim lanseres nå systemet i full bredde etter en testperiode i noen utvalgte pilotbedrifter i bransjen.

Les mer

HVA VET VI OM DET NORSKE BÅTLIVET?

I 2012 ble det gjort en omfattende undersøkelse om det norske båtlivet og Nordmenns forhold til båtbruk.

Les mer

BÅTLIVETS DAG

Den 17. juni arrangeres BÅTLIVETS DAG. Målet med denne dagen er å informere om alle mulighetene med båtlivet, og på den måten engasjere, inspirere og legge til rette for at flere ønsker å ta del i gledene med livet på og ved vann.

Les mer