NORBOAT - BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

DIGITAL UTGAVE AV NORBOAT ØST BÅTGLEDEAVIS

Våre lokallag utgir hvert år Båtgledeavisen, hvor det er VB media som står for innhold og produksjon.

Les mer

NORGES STØRSTE BÅTMESSE - SJØEN FOR ALLE

Sjøen for alle skal være noe for alle, og derfor utvikles det nye konsepter hvert år, med et mål om å tilføre arrangementet større bredde og spennende innhold. 2018 var ikke noe unntak, og i år var det retro-utstillingen Sjølyst som var i fokus.

Les mer

sommerbilder

HVA VET VI OM NORSK FRITIDSBÅTLIV?

I 2012 ble den første Båtlivsundersøkelsen i sitt slag publisert, og i et land uten et offentlig register for fritidsbåter, har denne gitt et representativt bilde av norsk fritidsbåtliv, og vært grunnlag for flere beslutninger.

Les mer

NORBOAT AUTORISASJON - FOR BÅTEIERENS TRYGGHET

En av Norboats målsettinger er å ivareta kvaliteten på vår autorisasjonsordning, og å videreutvikle denne.

Les mer