Bli medlem

Norboat - Båtbransjeforbundet i Norge - representerer en samlet norsk båtbransje, og våre medlemmer representerer en stor bredde av bransjens mange aktører.

Medlemsfordeler

Hva gjør Norboat?

Vi i Norboat jobber på vegne av bransjen og her kan du lese mer om de prosjektene vi er involert i for å ivareta våre medlemmer- og bransjens interesser.

Les mer

Våre medlemmer

Vi har 290 medlemmer. De nyeste ser du her: Govi AS, SG Marine, West System Norge, Søgne Motorservice AS, PG Service. Oversikt over alle medlemsbedriftene finner du her.

Norboat medlemsoversikt

Nytt fritidsbåtdirektiv

18. januar 2016 trer overgangsordningen for det nye EU-direktivet for Fritidsbåter i kraft. Les mer om hva det nye fritidsbåtdirektivet innebærer for din virksomhet her.

Les mer

Giramar ny importør av XO Boats

Giramar AS blir nå importør av det finske båtmerket XO fra Østfold til og med Rogaland. Med dette er XO Boats representasjon i Norge komplett.

Les mer

Siste nytt om vestpåbudet

Flere bruker flytevest etter innføring av vestpåbudet. Det er imidlertid for tidlig å påvise effekt på antall dødsulykker, viser en ny rapport.

Les mer

Launch like a boss

Den nye kampanjefilmen fra organisasjonen som fokuserer på holdningskapende arbeid for alkoholvaner til sjøs er nå ute. Fjorårets film gikk som en farsott i sosiale medier både nasjonalt og internasjonalt og hadde 32 millioner visninger.

Les mer

Vannscooter forskriften til høring?

De siste dagene har vi kunnet lese om at Regjeringen har besluttet å sende på høring forslag om å oppheve vannscooterforskriften. Norboat som representant for bransjen, er høringsinstans i slike saker, og vi følger dette tett for å kunne gi våre medlemmer relevant og verifisert informasjon.

Les mer