NORBOAT - BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

GDPR - VET DU HVA DET BETYR FOR DEG OG DIN VIRKSOMHET?

Den nye personvernforordningen - GDPR (General Data Protection Regulation) trer i kraft den 18. mai 2018. I denne blir det stilt strenge krav til alle som behandler persondata.

Les mer

DEN NYE TILSKUDDSORDNINGEN EVALUERES

Den 1. oktober ble tilskuddsordningen* for retur av gamle båter "sjøsatt". Mye tyder på at det har vært et stort behov for en slik løsning, og bare den første måneden er det levert inn 970 båter!

Les mer

NY STATISTIKK FRA ICOMIA ER PUBLISERT

Statistikken lages med utgangspunkt i informasjon fra alle medlemslandene i ICOMIA. På den måten kan alle medlemmer i de ulike landene få tilgang til fakta om utvikling i ulike markeder i fritidsbåtbransjen på internasjonalt nivå.

Les mer

MAREX 310 SUN CRUISER HAR VUNNET DEN TYSKE DESIGN PRIS 2018

Marex vinner prisen for utmerket produktdesign i kategorien transport. Det tyske designrådet er et av verdens ledende kompetansesentre for kommunikasjon og merkevarestyring innen design.

Les mer