SØKNADSSKJEMA AUTORISERT MARINEMOTORVERKSTED

Her finner du vilkår for autorisasjonen:

Vilkårene for autorisasjon samt krav til søkere som du finner her

 

Du kan sende inn din søknad via dette skjemaet.

 

1. Firmaopplysninger:
*Firma:
*Adresse:
*Organisasjonsnummer:
*Telefon:
Telefaks:
*e-postadresse:
*Navn på daglig leder:
Medlem av NORBOAT
Medlem av annen bransjeorg.:
Navn på evt. annen bransjeorganisasjon:
2. Teknisk leder:
*Fornavn:
*Etternavn:
*Fødselsnr. (11 sifre):
*Ansatt i bedriften siden (årstall):
Teknisk leder er heltidsansatt i bedriften:
*Beskrivelse av utdannelse:
Innehar fagbrev:
Fagbrev i:
*Beskrivelse av praksis:
*Produktspekter som omfattes av autorisasjonen:
Mekanikere oppgraderes/ skoleres systematisk innenfor produktspekteret:
Andre relevante opplysninger:
3. Verksted / utstyr:
*Beskrivelse av område for servicearbeid (lokalitet, faste installasjoner/utstyr, løst utstyr mv.):
Nødvendig spesialutstyr for oppgitt produktspekter forefinnes:
Oppdatert dokumentasjon om oppgitt produktspekter forefinnes:
Kjemikalier er oppbevart og merket forskriftsmessig:
Egnet verneutstyr er tilgjengelig:
Avfallshåndteringen er forskriftsmessig:
4. Vedlegg og referanser:
Kopi fagbrev e.l. for teknisk leder ettersendes i post:
Området for servicearbeid:
5. Avsluttende spørsmål:
Søker er kjent med, oppfyller, og aksepterer vilkårene for autorisasjon:
Søknaden gjelder:
* denotes required field