SØKNADSSKJEMA AUTORISERT PLASTREPARATØR

Her finner du vilkår for autorisasjon:

Vilkårene for autorisasjon samt krav til søkere som du finner her

Du kan sende inn din søknad via dette skjemaet.

*Firma
*Adresse
*Organisasjonsnummer
*Telefon
*E-postadresse
Nettside - adresse
*Etableringsår
Antall fast ansatte
*Navn på daglig leder
Medlem av Norboat?
Navn på evt. annen bransjeorganisasjon
*Søkers navn
*Søkers fødselsnummer
Vedkommende innehar relevant fagbrev
*Deltatt på NORBOAT Plastkurs årstall
*Annen faglig bakgrunn
*Praktisk erfaring (a: hvilken, b: hvor, c: når):
*Spesialområde
*Antall plastreparasjoner siste 2 år
*Beskrivelse av området for rep.arbeid (lokalitet, faste innstallasjoner/ utstyr, løst utstyr mv.)
Området er tillatt benyttet til plastreparasjoner

Området er oppvarmet
Området har avsug for løsemidler og støv
Området har egnede rom for oppbevaring av herder, plast, etc
Avfallshåndtering er forskriftsmessig

Egnet verneutstyr er tilgjengelig
Andre vedlegg som ettersendes
Området for plastreparasjoner
Søker er kjent med, oppfyller og aksepterer vilkårene for autorisasjon
Søknad gjelder

Spesifisering
 
* angir påkrevd felt