Avvikling av avgift på båtmotorer | Vedtatte gjennomføringsbestemmelser

(25. juni 2014) Stortinget har vedtatt å avvikle båtmotoravgiften med virkning fra 1. juli 2014. Du kan lese mer om dette på toll- og avgiftsdirektoratets sider.

Finansdepartementet har vedtatt endringer i særavgiftsforskriften om gjennomføring av avviklingen av avgiften.

Les saken her.