Flere båtførere forblir edru

Norboat og bransjens medlemmer har, sammen med flere andre aktører, vært viktige bidragsytere til Klar for sjøen kampanjen. Evalueringen viser at kampanjen påvirker båtfolkets holdninger til alkohol på sjøen.

13 kampanjepartnere, 18 Av-og-til-kommuner og Av-og-til har i sommer snakket med tusenvis av båtfolk. Målet har vært at båtførere skal være helt edru til rors, så promilleulykker unngås. Kampanjen Klar for sjøen har også i år bidratt til å endre folks drikkevaner i båt. (foto: Melvær & Co)

 

Sommerens store innsats for å skape oppmerksomhet, debatt og kunnskap om edru båtføring, er nå evaluert av kampanjepartnerne og Ipsos. Det har vært et meget stort engasjement blant ansatte og frivillige over hele landet. Kampanjen har blitt brukt på over 170 arrangementer, i redningsskøyter, politibåter og Røde Kors-båter. Kampanjepartnere har snakket med båtfolk i marinaer, på festivaler, i utstyrsbutikker, på lokale festdager, på sommerfest i båtforeningen, på sommerleire, på fiskekonkurranser, i kontroller og mye mer. Mange tusen har svart på kampanjequizen og vunnet vanntette bager, krabbesnøre og lakrisbåter. I tillegg har kampanjepartnerne framsnakket edru båtføring i media, i sosiale medier og på forskjellige nettsider.

 

Ipsos-målingen viser at 29 prosent av målgruppen hadde lagt merke til kampanjen før de svarte på undersøkelsen. Av disse svarte 23 prosent at kampanjen har hatt innvirkning på deres drikking som båtfører, og 35 prosent som passasjer. Dette er resultater vi er godt fornøyd med, og det som forteller oss at vi er på rett vei i dette holdningsskapende arbeidet. En stor takk til alle som har bidratt!

 

Klar for sjøen-kampanjen er et samarbeid mellom Kongelig Norsk Båtforbund, Kongelig Norsk Seilforening, Norges Seilforbund, Sjøfartsdirektoratet, Politidirektoratet, Av-og-til, Røde Kors, Redningsselskapet, Kystvakten, Kystverket, NORBOAT, Oslofjorden båteierunion, Friluftsrådenes Landsforbund og Kartverket. Av-og-til har prosjektledelse og sekretariat.

 

Les mer om kampanjen og evalueringsrapporten på Av-og-tils nettsider: www.avogtil.no/kfs