Fritidsbåtkonferansen 25.april 2019

Fritidsbåtkonferansen er en møteplass for fritidsbåtbransjen, politikere, offentlige aktører, kompetansemiljøer og frivillige organisasjoner som jobber for sikkerhet i forbindelse med fritidsbåt. Norboat ønsker at bransjen er sterkt representert på årets konferanse.

Fritidsbåtkonferansen ble arrangert for første gang i 2014, og årets konferanse blir den 6. i sitt slag. Programmet i år byr på spennende innslag, hvor blant annet Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) skal presentere sin kartlegning av fritidsbåtundersøkelser i 2018. 

Foreløpig program ser slik ut:

  • SHT presenterer sin 2018 kartlegging av fritidsbåtulykker.
  • Utdeling av Sjøvett prisen: For første gang deler vi ut Sjøvett-prisen. Alle som har fått tildelt tilskudd for sjøvettarbeid fra Sjøfartsdirektoratet er nominert til prisen.
  • SimSea - Kan simulatorkurs øke årvåkenhet for båtførere med hurtidggående fritidsfartøy?
  • Dreamline - Miriam Lefdal.
  • Lars-Göran Nyström - Transportstyrelsen (Sverige). Sveriges erfaring med ulykker i forbindelse med fritidsbåt.
  • Venter bekreftelse fra 2 foredragsholdere
  • Alex Rosèn - Et annerledes foredrag om sikkerhet på sjøen

Rekkefølgen på foredragene er ikke endelig.

 

Norboat har bidratt i i programkomiteen og tror årets program er spesielt interessant for bransjens medlemmer. Vi oppfordrer derfor bransjen til å melde seg på årets konferanse som finner sted i Haugesund den 25.april. Hele arrangementet koster kun 2000 pr deltager, og vi anbefaler at man samtidig melder seg på det meget trivelige gratis arrangementet som arrangeres hos Sjøfartsdirektoratet kvelden før. 

 

Les mer og meld deg på arrangementet på Sjøfartsdirektoratets sider