Om NORBOAT

NORBOAT – Båtbransjeforbundet i Norge - representerer den norske fritidsbåtbransjen. Norboat’s hovedmål er å skape best mulige rammebetingelser for båtbransje og båtliv med utgangspunkt i et trygt båteierskap. Norboat er også en høringsinstans og samarbeidspartner for offentlige etater og andre båtlivsorganisasjoner. Organisasjonen som den er i dag ble stiftet i 2002, men har røtter helt tilbake til mai 1945 da Norske Båtbyggeriers Landsforening (NBL) ble stiftet. Bransjeforbundet ledes i dag av Daglig leder Leif Bergaas. NORBOAT eies av interesseorganisasjonene Norske Båtbyggeriers Landsforening (NBL), Norges Båtbransjeforbund (NBF) og Motorimportørenes landsforening (MIF), og har 300 fritidsbåtbedrifter som medlemmer. NORBOAT eier båtmessene Båter i sjøen og Sjøen for alle.

 

Vår misjon 

- Norboat skal skape en lærings- og kunnskapsplattform for båtbransjen slik at medlemmene har tilgang på kunnskap som kan gjøre bedriftene mer lønnsomme og bedre i stand til å etterleve offentlige krav og pålegg.

Norboat skal arbeide aktivt for å fremme båtliv og båtinteresse.
Norboat skal arbeide aktivt for å skape tilhørighet hos medlemmene.
Norboat skal jobbe aktivt for å være høringsinstans og samarbeidspartner for offentlige etater og andre båtlivsorganisasjoner.