Autorisasjonsordning

En av Norboats målsettinger er å bidra til at varer og tjenester tilbudt av profesjonelle aktører i fritidsbåtmarkedet skal være av høy kvalitet og utføres innenfor rammene av god forretningsskikk, i tillegg til å ivareta gjeldene lover og forskrifter.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen fritidsbåtbransjen, og for det andre stimulere til at de som velger å la seg autorisere skal være foretrukne leverandører av varer og tjenester. Ordningen setter spesiell fokus på at:

 • Autoriserte bedrifter skal disponere personell med relevant og nødvendig faglig kompetanse.
 • Autoriserte bedrifter skal disponere fasiliteter som er egnet for typen virksomhet.
 • Autoriserte bedrifter skal følge en definert og akseptabel standard.
 • Autoriserte bedrifter skal utvise god forretningsskikk.

Foreløpig består ordningen av fire ulike autorisasjoner. NORBOAT arbeider kontinuerlig med å forbedre de eksisterende ordningene, samtidig som vi vurderer etablering av nye.

NORBOAT jobber med utgangspunkt i at alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte bedriftene skal bety økt trygghet for forbruker og økt sikkerhet til sjøs.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning for gassinstallasjon om bord i båter, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen denne delen av båtbransjen, og for det andre stimulere til at gassinstallasjoner i størst mulig grad utføres av autoriserte bedrifter. Ordningen fokuserer spesielt på at:

 • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal disponere personell med nødvendig erfaring og faglig kompetanse.
 • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal utføre sine oppdrag i samsvar med god forretningsskikk.
 • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal benytte en forskriftsmessig og akseptabel standard.
 • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal foretrekkes benyttet ved installasjon, vedlikehold og ettersyn av gassanlegg om bord i båter.
 • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal bidra til økt sikkerhet til sjøs.

NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte gassinstallasjonsfirmaene betyr økt trygghet for båteier, og ikke minst økt sikkerhet til sjøs. Vi oppfordrer derfor alle som benytter, eller vurderer å benytte gass om bord i båten om å ta de autoriserte gassinstallasjonsfirmaene i bruk.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning for båtmeglere, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen denne delen av båtbransjen, og for det andre stimulere til at båtmegling i størst mulig grad utføres av autoriserte bedrifter. Ordningen retter spesiell fokus mot at:

 • Autoriserte båtmeglere skal disponere personell med nødvendig erfaring og faglig kompetanse.
 • Autoriserte båtmeglere skal utføre sine oppdrag i samsvar med god meglerskikk og hensynta både selgers og kjøpers interesser på en forsvarlig måte.
 • Autoriserte båtmeglere skal ved megleroppdrag benytte en definert og akseptabel standard.
 • Autoriserte båtmeglere skal foretrekkes benyttet ved megleroppdrag.

NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte båtmeglerne betyr økt trygghet for både kjøper og selger. Vi oppfordrer derfor alle som vurderer å selge eller kjøpe båt om å ta de autoriserte båtmeglerne i bruk.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning for marinemotorverksteder, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen denne delen av båtbransjen, og for det andre stimulere til at reparasjons- og vedlikeholdsarbeid i størst mulig grad utføres av autoriserte bedrifter. Ordningen retter spesiell fokus mot at:

 • Autoriserte marinemotorverksteder skal disponere personell med nødvendig faglig kompetanse.
 • Autoriserte marinemotorverksteder skal disponere utstyr og lokaler som er egnet for slikt arbeid.
 • Autoriserte marinemotorverksteder skal følge en definert og akseptabel standard på alt reparasjons- og vedlikeholdsarbeid.
 • Når reparasjons- og vedlikeholdsarbeid er påkrevet skal autoriserte marinemotorverksteder foretrekkes benyttet.

NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte verkstedene betyr økt trygghet for forbruker, økt annenhåndsverdi av båt og utstyr, og sist men ikke minst - økt sikkerhet til sjøs. Vi oppfordrer derfor alle som skal ha utført reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på motoren om å ta de autoriserte verkstedene i bruk.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning for plastreparasjonsverksteder, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen denne delen av båtbransjen, og for det andre stimulere til at reparasjonsarbeid i størst mulig grad utføres av autoriserte bedrifter. Ordningen retter spesiell fokus mot at:

 • Autoriserte plastreparasjonsverksteder skal disponere personell med nødvendig faglig kompetanse.
 • Autoriserte plastreparasjonsverksteder skal disponere utstyr og lokaler som er egnet for slikt arbeid.
 • Autoriserte plastreparasjonsverksteder skal følge en definert og akseptabel standard på alt reparasjonsarbeid.
 • Når reparasjonsarbeid er påkrevet skal autoriserte plastreparasjonsverksteder foretrekkes benyttet.

NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte verkstedene betyr økt trygghet for forbruker, økt annenhåndsverdi av båten, og sist men ikke minst - økt sikkerhet til sjøs. Vi oppfordrer derfor alle som skal ha utført plastreparasjoner om å ta de autoriserte verkstedene i bruk.

Øvrige NORBOAT-autoriserte gassinstallasjonsfirmaer:

 

Bedrift

    Postnr     

Poststed

     Telefon     

Ballstad Slip AS

8373

Ballstad

76 05 51 00

Bakka Gass og Hydraulikk       

4042

Hafrsfjord

91 57 30 58

Theia AS

9027

    Ramfjordsbotn     

97 16 66 99