Autorisasjonsordning

En av Norboats målsettinger er å bidra til at varer og tjenester tilbudt av profesjonelle aktører i fritidsbåtmarkedet skal være av høy kvalitet og utføres innenfor rammene av god forretningsskikk, i tillegg til å ivareta gjeldene lover og forskrifter.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen fritidsbåtbransjen, og for det andre stimulere til at de som velger å la seg autorisere skal være foretrukne leverandører av varer og tjenester. Ordningen setter spesiell fokus på at:

 • Autoriserte bedrifter skal disponere personell med relevant og nødvendig faglig kompetanse.
 • Autoriserte bedrifter skal disponere fasiliteter som er egnet for typen virksomhet.
 • Autoriserte bedrifter skal følge en definert og akseptabel standard.
 • Autoriserte bedrifter skal utvise god forretningsskikk.

Foreløpig består ordningen av fire ulike autorisasjoner. NORBOAT arbeider kontinuerlig med å forbedre de eksisterende ordningene, samtidig som vi vurderer etablering av nye.

NORBOAT jobber med utgangspunkt i at alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte bedriftene skal bety økt trygghet for forbruker og økt sikkerhet til sjøs.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning for gassinstallasjon om bord i båter, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen denne delen av båtbransjen, og for det andre stimulere til at gassinstallasjoner i størst mulig grad utføres av autoriserte bedrifter. Ordningen fokuserer spesielt på at:

 • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal disponere personell med nødvendig erfaring og faglig kompetanse.
 • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal utføre sine oppdrag i samsvar med god forretningsskikk.
 • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal benytte en forskriftsmessig og akseptabel standard.
 • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal foretrekkes benyttet ved installasjon, vedlikehold og ettersyn av gassanlegg om bord i båter.
 • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal bidra til økt sikkerhet til sjøs.

NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte gassinstallasjonsfirmaene betyr økt trygghet for båteier, og ikke minst økt sikkerhet til sjøs. Vi oppfordrer derfor alle som benytter, eller vurderer å benytte gass om bord i båten om å ta de autoriserte gassinstallasjonsfirmaene i bruk.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning for båtmeglere, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen denne delen av båtbransjen, og for det andre stimulere til at båtmegling i størst mulig grad utføres av autoriserte bedrifter. Ordningen retter spesiell fokus mot at:

 • Autoriserte båtmeglere skal disponere personell med nødvendig erfaring og faglig kompetanse.
 • Autoriserte båtmeglere skal utføre sine oppdrag i samsvar med god meglerskikk og hensynta både selgers og kjøpers interesser på en forsvarlig måte.
 • Autoriserte båtmeglere skal ved megleroppdrag benytte en definert og akseptabel standard.
 • Autoriserte båtmeglere skal foretrekkes benyttet ved megleroppdrag.

NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte båtmeglerne betyr økt trygghet for både kjøper og selger. Vi oppfordrer derfor alle som vurderer å selge eller kjøpe båt om å ta de autoriserte båtmeglerne i bruk.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning for marinemotorverksteder, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen denne delen av båtbransjen, og for det andre stimulere til at reparasjons- og vedlikeholdsarbeid i størst mulig grad utføres av autoriserte bedrifter. Ordningen retter spesiell fokus mot at:

 • Autoriserte marinemotorverksteder skal disponere personell med nødvendig faglig kompetanse.
 • Autoriserte marinemotorverksteder skal disponere utstyr og lokaler som er egnet for slikt arbeid.
 • Autoriserte marinemotorverksteder skal følge en definert og akseptabel standard på alt reparasjons- og vedlikeholdsarbeid.
 • Når reparasjons- og vedlikeholdsarbeid er påkrevet skal autoriserte marinemotorverksteder foretrekkes benyttet.

NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte verkstedene betyr økt trygghet for forbruker, økt annenhåndsverdi av båt og utstyr, og sist men ikke minst - økt sikkerhet til sjøs. Vi oppfordrer derfor alle som skal ha utført reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på motoren om å ta de autoriserte verkstedene i bruk.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning for plastreparasjonsverksteder, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen denne delen av båtbransjen, og for det andre stimulere til at reparasjonsarbeid i størst mulig grad utføres av autoriserte bedrifter. Ordningen retter spesiell fokus mot at:

 • Autoriserte plastreparasjonsverksteder skal disponere personell med nødvendig faglig kompetanse.
 • Autoriserte plastreparasjonsverksteder skal disponere utstyr og lokaler som er egnet for slikt arbeid.
 • Autoriserte plastreparasjonsverksteder skal følge en definert og akseptabel standard på alt reparasjonsarbeid.
 • Når reparasjonsarbeid er påkrevet skal autoriserte plastreparasjonsverksteder foretrekkes benyttet.

NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte verkstedene betyr økt trygghet for forbruker, økt annenhåndsverdi av båten, og sist men ikke minst - økt sikkerhet til sjøs. Vi oppfordrer derfor alle som skal ha utført plastreparasjoner om å ta de autoriserte verkstedene i bruk.

Bedrift Postnr Poststed Telefon Epost
Arendal Båtskade Service A/S (tidl. Jali Prod.) 4853 HIS 95 22 09 30 post@arendalbatskadeservice.no
Bavaria Motorbåt Norge AS 1392 VETTRE 66 76 59 29 claes@bavarianorge.no
Bærum Plast AS 1378 NESBRU 66845000 post@bplast.no
Engelsviken Slipp AS 1628 ENGELSVIKEN 69 33 31 65 post@engelsvikenslipp.no
Flak AS 4636 Kristiansand S 38 05 66 00 flak@flak.no
Kristiansand Båt Og Motor AS 4623 KRISTIANSANDS 38 05 81 00 eilif@kbm.no
La-Sa Båt og Motor AS 0212 Oslo 90 05 55 76 post@lasa.no
MAREX AS Hasseltangen 4889 FEVIK 95 03 07 02 espen@marex.no
Maritronic & Kristiansand Båtservice AS 4637 KRISTIANSANDS 90 56 05 22 post@maritronic.no
Selfa Arctic AS 9430 SANDTORG 90922915 erik@selfa.no
Slevikkilen Båtbyggeri AS 1621 GRESSVIK 69 32 88 70 post@slbb.no
Viknes Båt & Service AS 5321 Kleppestø 56 15 22 28 butikk@viknes.no
Østfold Båtservice 1745 SKJEBERG 95 81 71 07 m-qv@frisurf.no

Øvrige NORBOAT-autoriserte gassinstallasjonsfirmaer:

Bedrift Postnr Postested Telefon
Ballstad Slip AS 8373 Ballstad 76 05 51 00

 

Bedrift Postnr Poststed Telefon Epost
Aboat - Stavanger Plastservice AS 4085 HUNDVÅG 51856800 sveinarild@aboat.no
Arendal Båtskade Service A/S (tidl. Jali Prod.) 4853 HIS 95 22 09 30 post@arendalbatskadeservice.no
Askeladden Boats AS 5217 HAGAVIK 56 30 87 00 jonathan@askeladden.no
Bildøy Båt og Motor AS 5360 KOLLTVEIT 56 33 12 20 firmapost@bildoybat.no
Bærum Plast AS 1378 NESBRU 66845000 post@bplast.no
Båt-Holm AS 1789 Berg i Østfold 69 19 05 90 hb@bat-holm.no
Båtsenteret AS (Wave Båtsenteret) 5523 HAUGESUND 52 86 50 90 post@batsenteret.no
Dranges Båtservice A K & Co 5215 Lysekloster 56 30 90 69 verksted@drange.no
Hovde Maritim AS 8312 HENNINGSVÆR 95 79 95 11 post@hovdemaritim.no
Hundvåg Båt og Karosseri 4086 Hundvåg 51 54 70 54 post@hbk.as
Hydrolift AS 1610 FREDRIKSTAD 47810606 bard@eker.no
Høibraaten Båtservice AS 1444 DRØBAK 908 33 380 st-hoe@online.no
Jakob Tøkje 5397 BEKKJARVIK 90167715 jakobtokje@hotmail.com
Jakobsen Marineservice - Skien Opplagssenter AS 3712 SKIEN 90 69 89 71 jack@jakobsenmarine.no
Kiil-Sandtangen AS 3766 Sannidal 35 98 47 60 post@sandtangen.no
MAREX AS Hasseltangen 4889 FEVIK 95 03 07 02 espen@marex.no
Nordplast AS 9282 TROMSØ 77 64 10 61 postmaster@nordplast.net
Norsk Modell og Formplast AS 5315 Herdla 93 46 22 04 svein@n-m-f.no
Nøst Båtservice 7629 Ytterøy 91 71 62 95 post@nostbat.no
PG-Service Petter Gjærum 3943 PORSGRUNN 915 41 211 petter@pg-service.no
Polyglass Bjørn Waatvik 1165 OSLO 64 95 60 20 bjorn@polyglass.no
Pro Motor Nord AS 8073 BODØ 93042775 post@promotornord.no
Randesund Båtsenter AS 4639 KRISTIANSAND S 41 68 64 20 post@baatsenteret.no
Saga Boats AS 6741 Selje 57 85 84 80 adr@sagaboats.no
Selfa Arctic AS 9430 SANDTORG 90922915 erik@selfa.no
Son Marina Båtopplag AS 1550 HØLEN 46 48 66 47 veso.sonmarina@hotmail.com
Sørnes Marine & Industri 6590 TUSTNA 45866259 jsornes@online.no
Thevik Mek Verksted 7206 Hellandsjøen 90 09 63 85 tmv@hemne.as
Vallø Marina AS 3166 Tolvsrød 33 39 79 28 Vinte marina@vallomarina.no
Viknes Båt & Service AS 5321 Kleppestø 56 15 22 28 butikk@viknes.no